Elállási jog

Elállási/Felmondási jog

A www.merjmosolyogni.hu internetes áruházban vásárló személy (továbbiakban: Vásárló) 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Hasonlóképpen, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén ha a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, a termékkel egy időben postázott elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi postacímre vagy e-mail címre:
Mosoly Market Kft, 4200 Hajdúszoboszló, Somogyi u. 2/B. vagy webaruhaz@merjmosolyogni.hu 

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll a vásárlástól, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy amíg a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles számunkra a sértetlen, bontatlan csomagolású terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Item added to cart.
0 items - Ft